ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΕΞΕΤΑΣΗ

 

Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 14/2/19,

ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ Γ207 ΚΑΙ Δ2 ΩΣ ΕΞΗΣ:

 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΜΠΤΗΣ 2-4                 ΣΤΙΣ            10-11ΠΜ 

                              ΑΠΟ Β ΕΩΣ ΚΑΙ Κ ΣΤΗΝ Γ207

                              ΑΠΟ Λ ΕΩΣ ΚΑΙ Σ ΣΤΗΝ Δ2

 

και

                              ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ ΚΑΙ ΦΑΤΣΗΣ Β   ΣΤΙΣ 11ΠΜ-12  ΣΤΗΝ Γ207

 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΜΠΤΗΣ 4-6                  ΣΤΙΣ           11ΠΜ- 12 

                              ΑΠΟ Γ ΕΩΣ ΚΑΙ Κ ΣΤΗΝ Γ207

                              ΑΠΟ Μ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ  ΣΤΗΝ Δ2

              

και

                              ΧΙΩΤΕΛΗΣ , ΧΟΤΖΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΤΟΥ  ΣΤΙΣ 12-1ΜΜ ΣΤΗΝ Γ207

 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 2-4             ΣΤΙΣ       12-1 ΜΜ

                              ΑΠΟ Α ΕΩΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΗΣ  ΣΤΗΝ Γ207

                              ΑΠΟ Κ ΕΩΣ ΚΑΙ ΜΠΟΥΡΟΥΝΗΣ ΣΤΗΝ Δ2

 

και

ΜΠΙΣΟΥΚΗΣ,

ΜΥΚΟΝΙΑΤΗ,                ΣΤΙΣ    1-2 ΜΜ ΣΤΗΝ Γ207

ΖΑΜΠΟΥΡΑΣ

ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 4-6               ΣΤΙΣ     1-2 ΜΜ

                              ΒΕΡΓΙΩΤΗΣ  

                              ΔΑΛΙΕΤΟΣ                      ΣΤΗΝ Γ207

                              ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

                              ΚΑΦΦΕΤΖΗΣ

 

                              ΑΠΟ ΚΟΝΤΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΤΗΝ Δ2

 και

ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ,,      ΣΤΙΣ 2-3 ΜΜ ΣΤΗΝ Γ207

ΤΣΑΙΜΟΣ,,

ΤΣΟΛΚΑΣ