ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Τ.Ε.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                12/02/2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

 

 

Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να  ξεκινήσουν την πρακτική τους άσκηση για το εαρινό εξάμηνο του ακ. Έτους 2018-2019, καλούνται να υποβάλλουν αίτηση στην Γραμματεία του Τμήματος, σύμφωνα με τις διαδικασίες και τα έντυπα, όπως περιγράφονται στην ιστοσελίδα της πρακτικής άσκησης του τμήματος http://praktikiaskisi-aero.teiste.gr/και σύμφωνα με την σχετική ενημέρωση που προηγήθηκε.

 

Επίσης μόνο η αίτηση (έντυπο Ε01 ή Ε01_ΕΣΠΑ) αφού συμπληρωθεί ηλεκτρονικά, να αποσταλεί και στο email ahatzi@teiste.gr

 

Η υποβολή των αιτήσεων προς την Γραμματεία του τμήματος, μαζί με όλα τα συνημμένα μπορεί να πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 18/02/19 έως και Παρασκευή 22/02/19.

 

Σημειώνεται ότι υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης της Πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, σύμφωνα με την οποία προβλέπεται να υπάρχει αποζημίωση των ασκούμενων, η οποία θα ανέρχεται σε 280 ευρώ ανά μήνα, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.

 

Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της Πρακτικής τους Άσκησης ασφαλίζονται μόνο κατά επαγγελματικού κινδύνου και η ασφαλιστική αυτή εισφορά ανέρχεται στο 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης και θα βαρύνει εξολοκλήρου τον φορέα απασχόλησης.

 

Για οποιαδήποτε απορία υπάρχει μπορείτε να επικοινωνήσετε στο emailahatzi@teiste.gr

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης

Τμήματος Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕ