Τα μαθήματα "ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ" εργαστήριο & θεωρία και "ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ & ΟΡΓΑΝΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ" θεωρία

δεν θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 12 Μαρτίου 2019 & την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019.

Η αναπλήρωση θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές.

 

Η διδάσκουσα

Β. Σγαρδώνη