ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΛΕΓΧΟ»

 

Καλούνται όλοι οι φοιτητές (των τμημάτων της Πέμπτης) που δήλωσαν το μάθημα

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΛΕΓΧΟ» εργαστήριο, να προσέλθουν για

ενημέρωση στην αίθουσα Β103 την Πέμπτη 14/3/19 και ώρα 12.00.

 

Ο διδάσκων

Π. Μπίθας