ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΕ

EAΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018, ΕΞΑΜΗΝΟ B΄

ΩΡΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

8:00-9:00

ΣΧΕΔΙΟ

(3Ε)

Β107

ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Α/ΦΩΝ

(3Ε)

Β110

ΠΕΠΠΑ

ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

(2Θ)

Β107

ΖΙΑΝΝΗ

ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

(1Θ+1AΠ)

Β107

ΖΙΑΝΝΗ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Α/ΦΩΝ

(2Θ)

Β110

ΠΕΠΠΑ

ΣΧΕΔΙΟ

(3Ε)

Β103

ΤΖΙΦΗΣ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Α/ΦΩΝ

(3Ε)

Β110

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

9:00-10:00

10:00-11:00

ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

 (2Ε)

B005

ΖΙΑΝΝΗ

ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

(2Ε)

B005

ΖΙΑΝΝΗ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Α/ΦΩΝ

(3Ε)

Β110

ΠΕΠΠΑ

11:00-12:00

ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Α/ΦΩΝ

(3Ε)

Β110

ΠΕΠΠΑ

ΣΧΕΔΙΟ

(3Ε)

Β103

ΤΖΙΦΗΣ

12:00-13:00

 ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

(2Ε)

B005

ΚΑΝΑΚΗ

 

ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

(2Ε)

B005

ΖΙΑΝΝΗ

13:00-14:00

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ

(2Ε)

Μικρό Αμφιθέατρο

ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΣ

14:00-15:00

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

(2Θ)

Β103

 

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 (ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

(2Ε)

B005

ΚΑΝΑΚΗ

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ

(2Θ)

Μικρό Αμφιθέατρο

ΚΛΑΔΗΣ

 

ΣΧΕΔΙΟ

(3Ε)

Β103

ΤΖΙΦΗΣ

15:00-16:00

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ

(2Ε)

Μικρό Αμφιθέατρο

ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΣ

16:00-17:00

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ

(1Θ+1ΑΠ)

Μικρό Αμφιθέατρο

ΚΛΑΔΗΣ

 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ

(1Θ+1AΠ)

Μικρό Αμφιθέατρο

ΜΠΑΛΝΤΟΥΚΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ

(1Θ+1AΠ)

Μικρό Αμφιθέατρο

ΜΠΑΛΝΤΟΥΚΑΣ

17:00-18:00

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ

(2Ε)

Μικρό Αμφιθέατρο

ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΣ

 

18:00-19:00

 

 

 

 

19:00-20:00

 

 

 

 

 

 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΕ

EAΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018, ΕΞΑΜΗΝΟ Δ΄

ΩΡΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

8:00-9:00

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ

(2Θ+1AΠ)

Β103

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ

(1Θ+1AΠ)

Β103

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

 

 

9:00-10:00

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι

(2Θ)

Β107

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι

(1Θ+1AΠ)

Β107

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

10:00-11:00

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

(2Θ)

Β103

ΣΓΑΡΔΩΝΗ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

(2Ε)

Β007

ΣΓΑΡΔΩΝΗ

11:00-12:00

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ

(1Ε) Β103

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι

(2Ε)

Β007

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι

(2Ε)

Β007

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

12:00-13:00

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ

(1Ε) Β103

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Α/ΦΩΝ

(2Ε)

Β103

ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

(2Ε)

Β007

ΣΓΑΡΔΩΝΗ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

(2Ε)

Β007

ΣΓΑΡΔΩΝΗ

13:00-14:00

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ

(1Ε) Β103

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι

(2Ε)

Β007

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι

(2Ε)

Β007

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

14:00-15:00

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

(3Θ+1AΠ)

Μικρό Αμφιθέατρο

ΚΛΑΔΗΣ

 

ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Α/ΦΩΝ

(2Ε)

Β103

ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ

 

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

(2Ε)

Β007

ΣΓΑΡΔΩΝΗ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

(2Ε)

Β007

ΣΓΑΡΔΩΝΗ

15:00-16:00

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι

(2Ε)

Β007

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

16:00-17:00

 

ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Α/ΦΩΝ

(2Ε)

Β103

ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ

 

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

(2Ε)

Β007

ΣΓΑΡΔΩΝΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

(3Θ+1AΠ)

Μικρό Αμφιθέατρο

ΚΛΑΔΗΣ

 

 

ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

(2Θ+1AΠ)

Μικρό Αμφιθέατρο

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

17:00-18:00

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι

(2Ε)

Β007

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

18:00-19:00

 

ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Α/ΦΩΝ

(2Ε)

Β103

ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ

 

 

 

19:00-20:00

 

 

 

 

 

                                              

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΕ

EAΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018, ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤ΄

ΩΡΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

8:00-9:00

 

 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

(2Ε)

Β103

ΚΛΑΔΗΣ

 

 

 

9:00-10:00

 

ΔΙΚΤΥΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

(2Θ+1AΠ)

Δ2

ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

(2Θ+1AΠ)

Δ2

ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ

 

 

10:00-11:00

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΛΕΓΧΟ (2Ε)

Β001

ΜΠΙΘΑΣ

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

(2Ε)

Β103

ΚΛΑΔΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΛΕΓΧΟ

(2Θ)

Β103

ΜΠΙΘΑΣ

 

11:00-12:00

12:00-13:00

 

ΔΙΚΤΥΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

(2Ε) 

Δ2

ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ

 

 

ΔΙΚΤΥΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

(2Ε) 

Β001

ΜΠΙΘΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΛΕΓΧΟ

(2Ε)

Β001

ΜΠΙΘΑΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΤΗΣΕΩΝ

(1Θ +1AΠ)

Β107

ΣΤΑΘΑΡΑΣ

13:00-14:00

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΤΗΣΕΩΝ

(1Θ+1AΠ)

Β107

ΣΤΑΘΑΡΑΣ

14:00-15:00

 

ΔΙΚΤΥΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

(2Ε) 

Δ2

ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ

 

ΔΙΚΤΥΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

(2Ε) 

Β001

ΜΠΙΘΑΣ

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΛΕΓΧΟ

(2Ε)

Β001

ΜΠΙΘΑΣ

ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

(1Θ +1AΠ)

Β107

ΣΤΑΘΑΡΑΣ

15:00-16:00

ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

(2Θ)

Β107

ΣΤΑΘΑΡΑΣ

16:00-17:00

 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

(2Θ)   

Β107

ΣΓΑΡΔΩΝΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΛΕΓΧΟ

(2Ε)

Β001

ΜΠΙΘΑΣ

ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

(2Ε)

Β107

ΣΤΑΘΑΡΑΣ

17:00-18:00

 

ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

(2Ε)

Β107

ΣΤΑΘΑΡΑΣ

18:00-19:00

 

 

 

 

19:00-20:00