Το εργαστηριακό μάθημα «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ» δεν θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019

για όλες τις ομάδες λόγω συμμετοχής του διδάσκοντος στην Συνέλευση με την Διοίκηση του ΕΚΠΑ.

Η αναπλήρωση θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές.

 

Ο διδάσκων

 

Κ. Κουρουμπάς

Καθηγητής