Την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019 όλες οι εργαστηριακές ομάδες του μαθήματος

«ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» θα κάνουν μάθημα από 14.00-16.00 στην Β007

για εισαγωγή στο εργαστήριο.

Η διδάσκουσα

Β. Σγαρδώνη