ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Τ.Ε.

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

 

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 27/03/2019 ΛΟΓΩ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑΣ

 

Η ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ

ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΖΙΑΝΝΗ