ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΝ   4/2019

Οι σπουδαστές καλούνται να επιλέξουν ενα θέμα εργασίας ομαδικής (μεχρι 3 άτομα οι θεωρητικές), μετά από συνεννόηση με την Δρ Β. Σγαρδώνη, το οποίο θα παρουσιάσουν σε 15λεπτη παρουσίαση με Powerpoint τον Μαϊο και Ιούνιο – μέχρι την εξεταστική. Οι κατασκευές θα περιλαμβάνουν και επίδειξη του συστήματος. Οι δηλώσεις των εργασιών να γίνουν μέχρι 22/4/2019.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ

ΟΝΟΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

1.      Σύστημα Pitot static – μέτρηση ταχύτητας αέρος, υψομέτρου, ρυθμού ανόδου (Air speed, altitude, vertical speed) – σφάλματα και εφεδρικά συστήματα (3 άτομα)

 

 

 

2.      Μέτρηση υψόμετρου με βαρόμετρο – επίδραση θερμοκρασίας, αναγωγή στην πίεση στην επιφάνεια της θάλασσας και σφάλματα, ρυθμίσεις

 

 

 

3.      Μέτρηση υψόμετρου με κωδικοποίηση – transponder για έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας (από δευτερεύον radar)

 

 

 

4.      Air Data Computer – ηλεκτρονικοί αισθητήρες    (3 άτομα)

 

 

 

5.      Αεροπορική πυξίδα – προβλήματα αξιοπιστίας και σφάλματα λόγω επιταχύνσεων, στροφών, κλπ.

 

 

 

6.      Γυροσκοπικά όργανα – παρέκκλιση μεταφοράς – γυροσκοπικός ορίζοντας

 

 

 

7.      Γυροσκοπική πυξίδα – γυροσκόπιο ρυθμού

 

 

 

8.      Ηλεκτρονική πυξίδα

 

 

 

9.      Εργονομική διάταξη οργάνων – Attitude Director indicator – Horizontal Situation Indicator – Flight Director Indicator – σύγχρονο Glass Cockpit (electronic flight instrument system) (3 άτομα)

 

 

 

10.   Μέτρηση πίεσης καυσίμου και πίεσης υδραυλικών με σωλήνα Bourdon

 

 

 

11.   Οργανα κινητήρα – Στροφόμετρο, ρύθμιση ισχύος, engine pressure ratio, όργανο μέτρησης ροπής

 

 

 

12.   Οργανα κινητήρα - όργανο μέτρησης θερμοκρασίας καυσαερίου, όργανο μέτρησης θερμοκρασίας λαδιού και θερμοκρασίας κεφαλής κυλίνδρου

 

 

 

13.   Οργανο μέτρησης ροής καυσίμου και ποσότητας καυσίμων

 

 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΚΑΙ Arduino (2-5 άτομα)

14.   Μέτρηση θερμοκρασίας (π.χ. σώματος) με Arduino (sensor TMP36)

 

 

15.   Αλλαγή του χρώματος και της έντασης LEDs ανάλογα με τη φωτεινότητα του περιβάλλοντος, με χρήση φωτο-αντιστάσεων και Arduino

 

16.   Μέτρηση φωτεινότητας με light photo-resistors

 

 

17.   Ελεγχος ενός μικροκινητήρα με Arduino

 

 

18.   Ανίχνευση σύγκρουσης με αισθητήρα IR

 

19.   Ανίχνευση σύγκρουσης με αισθητήρα Ultrasonic

 

 

20.   Πείραμα με Piezo Buzzer

 

 

21.   Ασύρματο Remote control

 

 

22.   Δημιουργία ενος συστήματος ελέγχου RFID

 

 

23.   Δημιουργία Ψηφιακού θερμόμετρου (sensor TMP36)

 

 

24.   Ελεγχος κυκλοφορίας με LEDs

 

 

25.   Μουσικές νότες με πιεζοηλεκτρικό στοιχείο με Arduino

 

26.   Ελεγχος κίνησης αμαξιδίου (με ερπύστριες) –tank robot

 

27.   Υποβοήθηση στάθμευσης αμαξιδίου με αισθητήρες απόστασης