Καλούνται οι φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι στις εργαστηριακές ομάδες του μαθήματος «ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ»

κάθε Τρίτη 12:00–14:00 και 14:00–16:00, να βρίσκονται στην αίθουσα Β005 αύριο Τρίτη 9/4/2019 και ώρα 10:00π.μ.

προκειμένου να ενταχθούν σε νέες ομάδες από την κ. Ξ. Ζιάννη.

 

 

                                                                                                                                        Από τη Γραμματεία του τμήματος