ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ "ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ"

Ακυρώνεται η αναπλήρωση εργαστηρίων την Δευτέρα 15/04/19, 2-4 μμ & 4-6 μμ. 

Θα γίνουν σε άλλη ημερομηνία.

 

Η διδάσκουσα

Β. Σγαρδώνη