Το μάθημα "ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ" θεωρία δεν θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16 Απριλίου 2019.

Η αναπλήρωση θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές.

 

Ο διδάσκων

Α. Μπαλντούκας