Το μάθημα «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι» θεωρία και εργαστήριο δεν θα πραγματοποιηθεί

την Παρασκευή 19 Απριλίου 2019.

Η αναπλήρωση θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές.

 

 

Ο διδάσκων

Χ. Λαμπρόπουλος