Το εργαστήριο "ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ" δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα Πέμπτη 18 Απριλίου 2019 

για όλες τις ομάδες λόγω διακοπής ρεύματος από Δ.Ε.Η.

 

Ο διδάσκων 

Κ. Κουρουμπάς