Το εργαστήριο "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι" δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα Πέμπτη 18 Απριλίου 2019

για τις ομάδες από 13.00-19.00 λόγω διακοπής ρεύματος από Δ.Ε.Η.

 

Ο διδάσκων

Α. Σωτηρόπουλος