ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ 8-5-19

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΜΑΙΟΥ :

·        ΣΤΙΣ 8:30ΠΜ-10ΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 10-12ΠΜ (ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΩΡΑΣ ΤΗΣ ΣΤΙΣ 10-12ΠΜ)

·        ΣΤΙΣ 4-6ΜΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 12-2ΜΜ (ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΩΡΑΣ ΤΗΣ ΣΤΙΣ 12-2ΜΜ)

 

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 2-4ΜΜ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ.

 

 

ΔΡ Β. ΣΓΑΡΔΩΝΗ