Την Τετάρτη 15 Μαΐου 2019 αναβάλλεται η διεξαγωγή όλων των μαθημάτων του τμήματος λόγω μετάβασης

των μελών Δ.Ε.Π., Ε.Τ.Ε.Π & Δ.Π. στην Αθήνα για τις πρυτανικές εκλογές του ΕΚΠΑ.

 

Σε περίπτωση μη εκλογής πρύτανη με την πρώτη ψηφοφορία θα διεξαχθούν επαναληπτικές εκλογές την επομένη,

Πέμπτη 16 Μαΐου 2019 οπότε και πάλι δεν θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα του τμήματος γενικά εκτός αν κάποιος 

από τους διδάσκοντες αποφασίσει να κάνει μαθήματα.

Η αναπλήρωση των μαθημάτων θα γίνει σε συνεννόηση των διδασκόντων με τους φοιτητές.