ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Οι εργασίες για το μάθημα Αεροπορική Νομοθεσία θα παραδοθούν τη Δευτέρα

20/5/2019. Το μάθημα τη Δευτέρα 13/5/19 δεν θα πραγματοποιηθεί.

 

 

Κ. Παπακωνσταντίνου