Το μάθημα και το εργαστήριο Ηλεκτρονικά Ι την Πέμπτη 16 Μαΐου θα διεξαχθεί κανονικά

Το μάθημα και το εργαστήριο Ηλεκτρονικά Ι την Παρασκευή 17 Μαΐου θα ξεκινήσει 2 ώρες αργότερα.

Έτσι η διάλεξη θα ξεκινήσει 11:00 π.μ. Το 1ο εργαστηριακό τμήμα θα ξεκινήσει 13:00 και το 2ο εργαστηριακό τμήμα θα ξεκινήσει 15:00

Ο Καθηγητής

Χ. Λαμπρόπουλος