Το μάθημα "ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ" θεωρία δεν θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 Μαΐου 2019

λόγω προσωπικού κωλύματος του διδάσκοντος.

Η αναπλήρωση θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές.

 

Ο διδάσκων

Η. Παναγιωτόπουλος