Οι φοιτητές που έχουν δηλώσει συμμετοχή στην εκπαιδευτική εκδρομή που θα πραγματοποιηθεί 

στο ΚΕΑ Ελευσίνας την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019, να προσέλθουν στο γραφείο Β107  μέχρι την

 Παρασκευή 31 Μαΐου 2019 για να προσκομίσουν το ποσό συμμετοχής (5 ευρώ).