Το εργαστηριακό μάθημα "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι" δεν θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23 Μαΐου 2019

για τις ομάδες 15.00-17.00 & 17.00-19.00 λόγω έκτακτου προβλήματος.

Η αναπλήρωση θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές.

 

Ο διδάσκων

Α. Σωτηρόπουλος