Την Πέμπτη 30 Μαΐου 2019 στο μάθημα "ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ" ΘΕΩΡΙΑ, ώρα 8.00-10.00 θα γίνουν

τα ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ της Δευτέρας (δηλ. ομάδες 8.00-11.00 & 11.00-14.00) μαζί.

 

Η διδάσκουσα

Ι. Πέππα