ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

 

Με απόφαση του Συμβουλίου Ένταξης στην 3η τακτική Συνεδρίαση της 23ης  Μαΐου 2019, αποφασίστηκε η λήξη των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019. Η εξεταστική περίοδος θα ξεκινήσει την Τρίτη 18 Ιουνίου 2019 και θα λήξει την Παρασκευή 12 Ιουλίου 2019.

Την περίοδο αυτή θα εξεταστούν τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου καθώς και τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου (εμβόλιμη).

Το πρόγραμμα της εξεταστικής θα ανακοινωθεί μετά της 10 Ιουνίου 2019.