Το μάθημα "ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ" δεν θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 31 Μαΐου 2019.

Η αναπλήρωση θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές.

 

Η διδάσκουσα

Σ. Σταυροπούλου