Την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2019 θα πραγματοποιηθεί η εξέταση του εργαστηριακού μαθήματος

"ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ" στις 13.00 για όλες τις ομάδες στις αίθουσες Β107, Β103 & Β110.

 

Ο διδάσκων

Κ. Κουρουμπάς