ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 

Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. Ζ1/87395/31-5-19 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων παρατείνεται η προθεσμία για τη διανομή των συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2018-19 στους φοιτητές έως τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019