ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΧΕΔΙΟΥ

Η εξέταση του εργαστήριου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή  14/06/2019  ως εξής:

·       Ομάδα Δευτέρας  08:00-11:00 και ομάδα Παρασκευής 08:00-11:00 .

      Ώρα εξέτασης  09:00 στις αίθουσες Β107 και Β103 αντίστοιχα .

·       Ομάδα Παρασκευής 11:00-14:00 και ομάδα Παρασκευής 14:00-17:00 .

      Ώρα εξέτασης  10:00 στις αίθουσες Β107 και Β103 αντίστοιχα .

 

Και οι κατοχυρωμένοι  θα εξεταστούν όλοι ώρα  11:00  στην αίθουσα Β107.