Την Τρίτη 11 Ιουνίου 2019 και ώρα 13.00 στην αίθουσα Β107

θα πραγματοποιηθεί η εξέταση του εργαστηρίου

"ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ".

 

Ο διδάσκων

Σ. Σιαμπάνης