Την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019 οι φοιτητές της ομάδα 14.00-17.00 του εργαστηριακού  μαθήματος

"ΣΧΕΔΙΟ" να έρθουν και να παρακολουθήσουν το εργαστήριο στις ομάδες 8.00-11.00 ή 11.00-14.00

 

Ο διδάσκων

Α. Τζιφής