Την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2019 δεν θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα

"ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΛΕΓΧΟ" θεωρία & εργαστήριο.

Η αναπλήρωση τους θα γίνει την Τρίτη 11 Ιουνίου 2019 τις ίδιες ώρες.

 

Ο διδάσκων

Π. Μπίθας