ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΕ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ  2019

 

ΩΡΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

17/6/2019

ΤΡΙΤΗ

18/6/2019

ΤΕΤΑΡΤΗ

19/6/2019

ΠΕΜΠΤΗ

20/6/2019

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

21/6/2019

09.00–11.00

 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΤΕΜΠΛΑΛΕΞΗΣ

Β102, Β103, Β107, Β110

 ΛΟΥΚΑΔΑΚΗ, ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ,  ΤΖΙΦΗΣ

 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ KAI ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Β102, Β103

ΛΟΥΚΑΔΑΚΗ, ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ,ΤΖΙΦΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ

ΚΛΑΔΗΣ

Β103, Β110, Β107, Β102

ΛΟΥΚΑΔΑΚΗ, ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ, ΤΖΙΦΗΣ

ΠΕΠΠΑ, ΣΓΑΡΔΩΝΗ

 

11.00-13.00

 

 

 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Β102, Β103 ,Β107, Β110

ΛΟΥΚΑΔΑΚΗ, ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ, ΤΖΙΦΗΣ ,

ΤΕΜΠΛΑΛΕΞΗΣ ,ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Β102, Β103

ΛΟΥΚΑΔΑΚΗ, ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ,ΤΖΙΦΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

ΚΛΑΔΗΣ

Β102, Β103, Β107, Β110

ΛΟΥΚΑΔΑΚΗ, ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ,  ΤΖΙΦΗΣ

ΠΕΠΠΑ, ΣΓΑΡΔΩΝΗ

 

 

13.00-15.00

 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Β103, Β110, Β107, Β102

ΛΟΥΚΑΔΑΚΗ, ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ,, ΤΖΙΦΗΣ,

ΤΕΜΠΛΑΛΕΞΗΣ, ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 

 

 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Β102, Β103, Β107, Β110

ΛΟΥΚΑΔΑΚΗ, ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ, ΤΖΙΦΗΣ ,

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΤΗΣΕΩΣ

 ΚΛΑΔΗΣ

Β102, Β103, Β107, Β110

ΛΟΥΚΑΔΑΚΗ, ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ,, ΤΖΙΦΗΣ

15.00-17.00

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΝΟΥ

Β102, Β103, Β107, Β110

ΛΟΥΚΑΔΑΚΗ, ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ, ΤΖΙΦΗΣ

 

 

 

 

17.00-19.00

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΕ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ  2019

 

ΩΡΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

24/6/2019

ΤΡΙΤΗ

25/6/2019

ΤΕΤΑΡΤΗ

26/6/2019

ΠΕΜΠΤΗ

27/6/2019

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

28/6/2019

09.00–11.00

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ

Β102, Β103 ,Β107, Β110

ΛΟΥΚΑΔΑΚΗ, ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ, ΤΖΙΦΗΣ

ΜΠΑΛΝΤΟΥΚΑΣ

 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ II

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

Β102, Β103 ,Β107, Β110

ΛΟΥΚΑΔΑΚΗ, ΤΖΙΦΗΣ, ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ,

 

 

ΜΕΤΑΔΟΣΗ Η/Μ ΚΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΑΙΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ

Β102, Β103 ,Β107, Β110

ΛΟΥΚΑΔΑΚΗ, ΤΖΙΦΗΣ, ,ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ,

11.00-13.00

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ

ΜΠΑΛΝΤΟΥΑΣ

Β102, Β103, Β107, Β110

ΛΟΥΚΑΔΑΚΗ, ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ, ΤΖΙΦΗΣ

ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ

 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

Β102, Β103 ,Β107, Β110

ΛΟΥΚΑΔΑΚΗ, ΤΖΙΦΗΣ,  ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ, ΠΕΠΠΑ, ΣΓΑΡΔΩΝΗ

 

 

 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ

Β102, Β103 ,Β107, Β110

ΛΟΥΚΑΔΑΚΗ,  ΤΖΙΦΗΣ,

ΛΟΥΚΑΔΑΚΗ, ΤΖΙΦΗΣ, ,ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ,

13.00-15.00

ΔΟΜΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΜΠΑΛΝΤΟΥΚΑΣ

Β102, Β103, Β107, Β110

ΛΟΥΚΑΔΑΚΗ, ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ, ΤΖΙΦΗΣ

,

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

ΣΤΑΘΑΡΑΣ

Β103, Β110, Β107, Β102

ΛΟΥΚΑΔΑΚΗ, ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ,  ΤΖΙΦΗΣ

 

ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Β102, Β103, Β107, Β110

ΛΟΥΚΑΔΑΚΗ, ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ, ΤΖΙΦΗΣ

ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ, ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

15.00-17.00

 

 

 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΤΗΣΕΩΝ

ΣΤΑΘΑΡΑΣ

Β102, Β103, Β107, Β110

ΛΟΥΚΑΔΑΚΗ, ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ,  ΤΖΙΦΗΣ

 

 

 

 

ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Β102, Β103, Β107, Β110

ΛΟΥΚΑΔΑΚΗ, ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ, ΤΖΙΦΗΣ, ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

17.00-19.00

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΕ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ  2019

 

ΩΡΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

1/7/2019

ΤΡΙΤΗ

2/7/2019

ΤΕΤΑΡΤΗ

3/7/2019

ΠΕΜΠΤΗ

4/7/2019

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

5/7/2019

09.00–11.00

ΔΙΚΤΥΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ

Β102, Β103 ,Β107, Β110

ΛΟΥΚΑΔΑΚΗ, ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ, ΤΖΙΦΗΣ, ΜΠΙΘΑΣ, ΣΓΑΡΔΩΝΗ

 

ΦΥΣΙΚΗ

ΖΙΑΝΝΗ

Β103, Β110, Β107, Β102

ΛΟΥΚΑΔΑΚΗ, ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ, ΤΖΙΦΗΣ,

 

 

ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΠΕΠΠΑ

Β102, Β103 ,Β107, Β110

ΛΟΥΚΑΔΑΚΗ, ΤΖΙΦΗΣ,

ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ

 

 

11.00-13.00

ΚΑΥΣΙΜΑ – ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

Β103, Β110, Β107, Β102

ΛΟΥΚΑΔΑΚΗ, ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ, ΤΖΙΦΗΣ

ΜΠΙΘΑΣ,

ΜΠΑΛΝΤΟΥΚΑΣ, ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΖΙΑΝΝΗ

Β103, Β110, Β107, Β102

ΛΟΥΚΑΔΑΚΗ, ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ, ΤΖΙΦΗΣ,

ΠΕΠΠΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι

ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΣ

Β102, Β103, Β107, Β110

ΛΟΥΚΑΔΑΚΗ, ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ, ΤΖΙΦΗΣ

 

13.00-15.00

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΜΠΑΛΝΤΟΥΚΑΣ

Β102, Β103, Β107, Β110

ΛΟΥΚΑΔΑΚΗ,

            ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ, ΤΖΙΦΗΣ,

 

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΠΕΠΠΑ

Β102, Β103, Β107, Β110

ΛΟΥΚΑΔΑΚΗ, ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ,  ΤΖΙΦΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΣΓΑΡΔΩΝΗ

Β102, Β103, Β107, Β110

ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ, ΤΖΙΦΗΣ ,ΛΟΥΚΑΔΑΚΗ, ΠΕΠΠΑ

 

15.00-17.00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ

ΜΠΑΛΝΤΟΥΚΑΣ

Β102, Β103, Β107, Β110

ΛΟΥΚΑΔΑΚΗ, ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ, ΤΖΙΦΗΣ

 

 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΣΓΑΡΔΩΝΗ

Β102, Β103, Β107, Β110

 

ΛΟΥΚΑΔΑΚΗ

 ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ, ΤΖΙΦΗΣ

 

 

17.00-19.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΕ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ  2019

 

ΩΡΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

8/7/2019

ΤΡΙΤΗ

9/7/2019

ΤΕΤΑΡΤΗ

10/7/2019

ΠΕΜΠΤΗ

11/7/2019

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

12/7/2019

09.00–11.00

 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι

ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΣ

Β102, Β103 ,Β107, Β110

ΛΟΥΚΑΔΑΚΗ, ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ, ΤΖΙΦΗΣ

 

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

ΜΠΙΘΑΣ

Β102, Β103, Β107, Β110

ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ, ΤΖΙΦΗΣ

ΛΟΥΚΑΔΑΚΗ

 

11.00-13.00

 

ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

ΣΤΑΘΑΡΑΣ

Β103, Β110, Β107, Β102

ΛΟΥΚΑΔΑΚΗ, ΤΖΙΦΗΣ, ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ, ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΣ

 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΛΕΓΧΟ

ΜΠΙΘΑΣ

Β102, Β103, Β107, Β110

ΛΟΥΚΑΔΑΚΗ, ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ, , ΤΖΙΦΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

13.00-15.00

 

ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

ΣΤΑΘΑΡΑΣ

Β102, Β103, Β107, Β110

ΛΟΥΚΑΔΑΚΗ, ΤΖΙΦΗΣ,  ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ

 

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΣΓΑΡΔΩΝΗ

Β102, Β103, Β107, Β110

ΛΟΥΚΑΔΑΚΗ, ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ, ΤΖΙΦΗΣ ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ,

 ΠΕΠΠΑ

 

 

15.00-17.00

 

 

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΑΝΤΑΡ

ΣΓΑΡΔΩΝΗ

Β102, Β103, Β107, Β110

ΛΟΥΚΑΔΑΚΗ, ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ, ΤΖΙΦΗΣ

 

 

17.00-19.00