Καλούνται όλοι οι φοιτητές που θα εκπονήσουν την Πρακτική τους Άσκηση το χειμερινό εξάμηνο 2019-2020,

να προσέλθουν την Παρασκευή 06 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 10.00 π.μ. στην αίθουσα Δ2-Νέα πτέρυγα

για να ενημερωθούν για τις προϋποθέσεις και τις σχετικές διαδικασίες υλοποίησης της πρακτικής άσκησης.

 

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης

Καθ. Α. Χατζηευφραιμίδης