Όσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να  ξεκινήσουν την πρακτική τους άσκηση για το χειμερινό εξάμηνο του ακ. Έτους 2019-2020, καλούνται να υποβάλλουν αίτηση στην Γραμματεία του Τμήματος, σύμφωνα με τις διαδικασίες και τα έντυπα, όπως περιγράφονται στην ιστοσελίδα της πρακτικής άσκησης του τμήματος http://praktikiaskisi-aero.teiste.gr/και σύμφωνα με την σχετική ενημέρωση που προηγήθηκε.

 

Επίσης μόνο η αίτηση (έντυπο Ε01 ή Ε01_ΕΣΠΑ) αφού συμπληρωθεί ηλεκτρονικά, να αποσταλεί και στο email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Η υποβολή των αιτήσεων προς την Γραμματεία του τμήματος, μαζί με όλα τα συνημμένα μπορεί να πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα

από Δευτέρα 09/09/19 έως και Παρασκευή 13/09/19, τις ώρες υποδοχής φοιτητών της Γραμματείας

 

Σημειώνεται ότι υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης της Πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, σύμφωνα με την οποία προβλέπεται να υπάρχει αποζημίωση των ασκούμενων, η οποία θα ανέρχεται σε 280 ευρώ ανά μήνα, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.

 

Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της Πρακτικής τους Άσκησης ασφαλίζονται μόνο κατά επαγγελματικού κινδύνου και η ασφαλιστική αυτή εισφορά

ανέρχεται στο 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης και θα βαρύνει εξολοκλήρου τον φορέα απασχόλησης.

 

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης

Τμήματος Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕ

Αντώνιος Χατζηευφραιμίδης

Καθηγητής