ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΕ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019/2020, ΕΞΑΜΗΝΟ Α΄

ΩΡΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

8:00-9:00

 

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

(3Ε)

Β110

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

 

 

 

9:00-10:00

 

 

 

 

10:00-11:00

 

 

 

 

11:00-12:00

 

 

 

 

 

12:00-13:00

 

 

ΦΥΣΙΚΗ

(2Ε)

B005

ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΣ

 

 

13:00-14:00

 

 

 

 

14:00-15:00

 

 

 

 

 

15:00-16:00

 

 

 

 

 

16:00-17:00

 

 

 

 

 

17:00-18:00

 

 

 

 

 

18:00-19:00

 

 

 

 

 

19:00-20:00

 

 

 

 

 

 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΕ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018/19, ΕΞΑΜΗΝΟ Γ′

ΩΡΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

8:00-9:00

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (2Θ)

Β 110

----------------

 

 

 

9:00-10:00

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

(2Θ+1AΠ)

Δ2

ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ

 

 

 

 

10:00-11:00

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

(1Θ+1AΠ)

Δ2

ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

(2Ε)

Β007

ΜΠΙΘΑΣ

 

 

11:00-12:00

 

 

12:00-13:00

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ (1Θ+1ΑΠ)

Β110

-----------------

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

(2Θ)

Β110

ΜΠΙΘΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

(2Ε)

Β007

ΜΠΙΘΑΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

(2Θ)

Β107

ΣΓΑΡΔΩΝΗ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

(1Θ +1AΠ)

Β107

ΣΓΑΡΔΩΝΗ

13:00-14:00

14:00-15:00

ΚΑΥΣΙΜΑ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

(2Θ+1AΠ)

Γ101

ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

(2Ε)

Β007

ΜΠΙΘΑΣ

 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

(2Ε)

Β007

ΜΠΙΘΑΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

(2Ε)

Β001

ΣΓΑΡΔΩΝΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

(2Ε)

Β007

ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΣ

15:00-16:00

16:00-17:00

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

(2Ε)

Β001

-----------------

 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

(2Ε)

Β001

ΣΓΑΡΔΩΝΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

(2Ε)

Β007

ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΣ

17:00-18:00

 

 

18:00-19:00

 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Η/Υ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

(2Ε)

Β001

---------------

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

(1Θ+1AΠ)

Β107

ΣΤΑΘΑΡΑΣ

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

(2Θ)

Β107

ΣΤΑΘΑΡΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ

(2Ε)

Β007

ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΣ

19:00-20:00

 

 

                     

 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΕ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018/19, ΕΞΑΜΗΝΟ Ε′

ΩΡΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

8:00-9:00

 

 

 

 

ΔΟΜΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

(2Ε)

Β107

ΤΖΙΦΗΣ

 

9:00-10:00

 

 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ II

(1Θ+1ΑΠ)

Β107

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

10:00-11:00

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ II

(2Θ)

Β110

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ    (2Θ+1ΑΠ)

Β107

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ II

(2Ε)

Β007

ΛΟΥΚΑΔΑΚΗ

ΔΟΜΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

(2Ε)

Β107

ΤΖΙΦΗΣ

 

11:00-12:00

ΔΟΜΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

(1ΑΠ)

Β102

ΜΠΑΛΝΤΟΥΚΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ II

(2Ε)

Β007      ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ

(2Ε)

Β110

ΤΖΙΦΗΣ

12:00-13:00

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ

(1Θ)

Β107

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ

(2Θ)

Β102

ΜΠΑΛΝΤΟΥΚΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ II

(2Ε)

Β007

ΛΟΥΚΑΔΑΚΗ

 

13:00-14:00

 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ II

(2Ε)

Β007

ΛΟΥΚΑΔΑΚΗ

 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ

(2Ε)

Β110

ΤΖΙΦΗΣ

14:00-15:00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ

(2Ε)

Β107

ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ

(2ΑΠ)

Β102

ΜΠΑΛΝΤΟΥΚΑΣ

ΔΟΜΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

(2Ε)

Β107

ΤΖΙΦΗΣ

 

15:00-16:00

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ II

(2Ε)

Β007

ΛΟΥΚΑΔΑΚΗ

 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ

(2Ε)

Β110

ΤΖΙΦΗΣ

16:00-17:00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ

(2Ε)

Β107

ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ

ΔΟΜΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

(2θ)

Β102

ΜΠΑΛΝΤΟΥΚΑΣ

 

 

 

17.00-18.00

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ II

(2Ε)

Β007

ΛΟΥΚΑΔΑΚΗ

 

 

18:00-19:00

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ

(2Ε)

Β107

ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ

(2Θ)

Β102

ΜΠΑΛΝΤΟΥΚΑΣ

 

 

 

19:00-20:00

 

 

 

 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΕ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018/19, ΕΞΑΜΗΝΟ Ζ′

ΩΡΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

8:00-9:00

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

(1Θ+1AΠ)  

Β107

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

(1Θ+1AΠ)  

Β107

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

(2Ε)

Β107

ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤA ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΤΗΣΕΩΣ

(1Θ+1ΑΠ)

B102

---------------

 

9:00-10:00

 

 

10:00-11:00

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ KAI ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

(2Θ)

Β107

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 

ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

(2Ε)

Β107

ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΑΝΤΑΡ

(2Θ)

Β107

ΣΓΑΡΔΩΝΗ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΡΑΝΤΑΡ

(2Θ)

Β107

ΣΓΑΡΔΩΝΗ

11:00-12:00

 

12:00-13:00

ΜΕΤΑΔΟΣΗ Η/Μ ΚΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΑΙΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

(1Θ+1AΠ)

Δ2

ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ

ΜΕΤΑΔΟΣΗ Η/Μ ΚΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΑΙΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

(2Θ+1AΠ)

Δ2

ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ

ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

(2Ε)

Β107

ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ

 

 

 

13:00-14:00

ΣΥΣΤΗΜΑΤA ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΤΗΣΕΩΣ

(2Θ)

B102

---------------

 

 

14:00-15:00

 

 

 

15:00-16:00

 

 

 

 

 

16:00-17:00

ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

(3Θ+1ΑΠ)

Β110

---------------

 

ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

(2Θ)

Β107

ΣΤΑΘΑΡΑΣ

ΣΤΡΟΒΙΛΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ

(1Θ+1ΑΠ)

Β107

ΣΤΑΘΑΡΑΣ

 

17:00-18:00

 

 

18:00-19:00

 

 

 

 

 

19:00-20:00