Το μάθημα "ΚΑΥΣΙΜΑ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ" θεωρία ξεκινάει την Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 14.00-17.00

 

Ο διδάσκων

Ν. Ορφανουδάκης