Λόγω της συμμετοχής του καθηγητή στην συνεδρίαση του Συμβουλίου Ένταξης του ΕΚΠΑ,

αναβάλλονται τα μαθήματα «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ» θεωρία και «ΔΟΜΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ»

την Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019.

 

Ο καθηγητής

Α. Μπαλντούκας