Την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019 δεν θα πραγματοποιηθεί το μάθημα "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ" θεωρία

Η αναπλήρωση του μαθήματος θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με τον καθηγητή.

Ο καθηγητής

Χ. Λαμπρόπουλος