ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ «ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ»

 

Το μάθημα «ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ» θεωρία και εργαστήριο δεν θα πραγματοποιηθεί την

Τρίτη 12 Νοεμβρίου & την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019.

Η αναπλήρωση θα γίνει μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές.

 

 

Ο διδάσκων

Π. Μπίθας