Το εργαστηριακό μάθημα "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ" δεν θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2019

για τις ομάδες 13.00-15.00, 15.00-17.00 & 17.00-19.00.

Η αναπλήρωση θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές.

 

Η διδάσκουσα

Δ. Λουκαδάκη