Την Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019 δεν θα πραγματοποιηθεί το εργαστηριακό μάθημα "ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ".

Η αναπλήρωση θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές.

 

Ο Διδάσκων

Σ. Σιαμπάνης