ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ 28/11/19 ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 29/11/19 ΜΕ ΤΗΝ Κα. ΛΟΥΚΑΔΑΚΗ

ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ.

 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ