Το εργαστηριακό μάθημα ''ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ'' δεν θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2019.

Η αναπλήρωση θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές.

 

Ο Διδάσκων

Σ. Σιαμπάνης