Την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019 το θεωρητικό μάθημα ''ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ'' θα ξεκινήσει στις 12.30 μ.μ. αντί για τις 12.00.

 

Ο διδάσκων

Π. Μπίθας