Την Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019 δεν θα πραγματοποιηθεί το θεωρητικό μάθημα

"ΜΕΤΑΔΟΣΗ Η/Μ ΚΥΜΑΤΩΝ & ΚΕΡΑΙΕΣ Α/ΦΩΝ" στις 12.00-14.00.

 

Ο διδάσκων

Α. Χατζηευφραιμίδης