ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019/20

  

Για όσους δεν έχουν κάνει δήλωση μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο 2019/2020 δίνονται νέες ημερομηνίες για την ολοκλήρωση των δηλώσεών τους.

 

Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2020 έως Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020

 

Για την υποβολή της δήλωσης μαθημάτων ισχύουν όσα αναγράφονται στην σχετική ανακοίνωση στις 26-11-19, την οποία μπορείτε δείτε στις ανακοινώσεις του τμήματος.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επισημαίνεται ότι μετά το τέλος και αυτής της παράτασης δεν θα γίνει δεκτή καμία αίτηση για δήλωση μαθημάτων.

 Μετά την υποβολή της δήλωσης παρακαλώ να ελέγξετε αν η δήλωσή σας έχει αποθηκευτεί.