ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ «ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ»

  

Την Τετάρτη 8 Ιανουάριου 2020 και ώρα 10.00-12.00 όλοι οι φοιτητές από όλα τα τμήματα (Τρίτης, Τετάρτης και Παρασκευής) που παρακολουθούν το εργαστηριακό μάθημα «ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ», μπορούν να προσέλθουν στην αίθουσα Β007 για την επίλυση αποριών που αφορούν τα εργαστηριακά μαθήματα που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

 

Ο διδάσκων

Π. Μπίθας