Την Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 11.00-14.00 θα πραγματοποιηθούν επαναληπτικές διαλέξεις

για το μάθημα «ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ» θεωρία.

 

Ο διδάσκων

Π. Μπίθας