Η εξέταση του εργαστηριακού μαθήματος «ΦΥΣΙΚΗ» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020

και ώρα 12.00 στις αίθουσες Β103 και Β107.

 

Οι διδάσκοντες

Ξ. Ζιάννη – Κ. Κουρουμπάς