Ανακοίνωση

Η εξέταση του εργαστηρίου <<ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ>>

θα πραγματοποιηθεί την  Δεύτερα 20/1/2020 στις ακόλουθες ώρες :

 

Ομάδα Α (14-16) _ Ώρα έναρξης εξέτασης 14:00

Ομάδα Β (16-18) _ Ώρα έναρξης εξέτασης 16:00

Ομάδα Γ (18-20) _ Ώρα έναρξης εξέτασης 18:00